spot_img

Kde všude se ohlašuje změna trvalého pobytu?

Ostatní právě čtou

Stěhování do nového bydliště provází několik kroků. K těm patří i vyřizování několika administrativních úkonů. Jeden z nich se pojí s povinností ohlásit změnu trvalého pobytu. Ta se ohlašuje na více místech, resp. ve více institucích.

Koupí nemovitosti a stěhováním do jejích prostor se ještě nestáváte oficiálním vlastníkem bytu či domu. Tím budete až po vyřízení vkladu vlastnického práva do katastru a po ohlášení změny trvalého pobytu všude, kde se taková administrativní tečka za nabytím nové nemovitosti vyžaduje. Úřadů a institucí, které potřebují disponovat vaší novou adresou, je několik. Každému subjektu musíte tuto změnu ohlásit samostatně.

Kdy se může začít ohlašovat změna trvalého pobytu

S plněním oznamovací povinnosti můžete začít až poté, co se stanete oficiálním vlastníkem nemovitosti a budete figurovat na listu vlastnictví. Po zápisu vlastnického práva na katastru se adresa nabyté nemovitosti nemusí stát zároveň i místem vašeho trvalého pobytu. To platí pouze tehdy, plánujete-li předmětný byt nebo dům využívat pro účely bydlení. V takovém případě vám povinnost ohlásit každou změnu trvalého pobytu ukládá zákon o hlášení pobytu občanů SR a registru obyvatel SR.

Změna trvalého pobytu se nejprve oznámí v ohlašovně

První zastávkou na cestě po úřadech a institucích, kde se ohlašuje změna trvalého pobytu, je tzn. ohlašovna. Jedná se o příslušný městský nebo obecní úřad v lokalitě, kde se nachází i nemovitost sloužící jako místo trvalého pobytu. Pokud bude nový trvalý pobyt přihlašován v Košicích nebo v Bratislavě, sídlem ohlašovny bude místní úřad v městské části, kde se nachází nemovitost. Žadatel však nemusí navštěvovat ohlašovnu osobně. Ohlásit změnu trvalého pobytu a poslat všechny doklady lze i elektronicky prostřednictvím systému Centrální ohlašovny.

Doklady potřebné k ohlášení změny trvalého pobytu:

  • občanský průkaz (v případě zahraničního občana cestovní pas)
  • bude-li v bydlišti žít dítě do 18 let, předloží se jeho rodný list
  • písemný souhlas vlastníka budovy, pokud není přítomen v ohlašovně
  • list vlastnictví se již nepředkládá (zaměstnanci si jej vyhledají sami)

Vydání nového občanského průkazu s novou adresou

Po zaevidování trvalého pobytu v ohlašovně si musíte vybavit nový občanský průkaz, kde bude zapsáno nové trvalé bydliště. Doklad se vyřizuje na okresním ředitelství Policejního sboru sídlícím v okrese, kde byl přihlášen trvalý pobyt. Jelikož se jedná o vydání nového občanského průkazu z důvodu změny trvalého pobytu a změny adresy bydliště, poplatek za tento úkon je na rozdíl od vydání v případě ztráty jen 4,50 €. K jeho vydání nepotřebujete žádné doklady, pouze starý občanský průkaz, který předáte na policii. Učinit tak musíte do 30 dnů od přihlášení nového trvalého pobytu.

Nový řidičský ne, nový technický průkaz a SPZ ano

Občanský průkaz není jediný doklad, který se kvůli změně trvalého pobytu nahradí novým. Z důvodu změny bydliště vás čeká také prohlášení auta. Pokud se kvůli novému trvalému pobytu stěhujete do jiného okresu, v rámci prohlášení auta si musíte vybavit nové SPZ. S tím souvisí i vybavení nového technického průkazu. To ale nemá vliv na řidičský průkaz, který se navzdory změně bydliště měnit nemusí. Nezapomeňte však na návštěvu pojišťovny, kde máte uzavřeno pojištění auta.

Ohlášení změny trvalého pobytu na daňovém úřadě

S novým občanským průkazem můžete začít oznamovat změnu trvalého pobytu všude, kde to legislativa vyžaduje. Jedna z cest bude vést na příslušný daňový úřad v místě trvalého bydliště. Ten nepotřebuje nové údaje jen kvůli korespondenci a komunikaci s poplatníkem, která se postupně stejně mění na elektronickou. Důvodem je i evidence poplatníka a všech potřebných údajů o něm v systému Finanční správy.

Oznamovací povinnost pokračuje v bankovním domě

Změna trvalého pobytu se bance oznamuje jen v případě, že jste jejím klientem a využíváte v ní jakoukoli službu od běžného bankovního účtu až po ostatní finanční produkty. Stejně jako daňovému úřadu, i bance je třeba oznámit každou změnu trvalého pobytu kvůli evidenci a komunikaci s klientem. Oznamovací povinnost je obzvláště důležitá tehdy, když má klient přihlášen trvalý pobyt v nemovitosti, která slouží jako bankovní jistota při splácení hypotéky.

Změnu trvalého pobytu ohlaste také u dodavatelů energií

Se změnou vlastníka nemovitosti se mění také adresa odběru jednotlivých energií. Oznámit změnu trvalého bydliště tak musíte všem dodavatelským firmám, které vám dodávají vodu, teplo a elektřinu, případně i plyn. Při ohlašování změny u dodavatelů není určen žádný konkrétní termín. Pokud se ale chcete vyhnout chaosu, prohlásit místo odběru energií se doporučuje hned po přihlášení trvalého pobytu.

Nezapomeňte informovat i svého mobilního operátora

Změna trvalého pobytu se ohlašuje i ostatním společnostem, které vám poskytují nebo dodávají nějaké služby. Výjimkou není ani mobilní operátor, kterému musí takovou změnu ohlásit každý klient svázaný s daným mobilním operátorem nějakou smlouvou o poskytování služeb. Stejným případem jsou společnosti, které vám poskytují televizní nebo internetové připojení.

Podnikatelé ohlásí změnu i na živnostenském úřadě

Pokud podnikáte jako živnostník, v rámci ohlašování změny trvalého pobytu vás čeká návštěva navíc. Trvalý pobyt je totiž třeba prohlásit i na živnostenském úřadě. Změna trvalého pobytu se na příslušném živnostenském úřadě ohlašuje bez ohledu na to, jakou podnikatelskou činnost vykonáváte a zda v rámci podnikatelské činnosti využíváte nebo nevyužíváte nějaký provoz.

Ohlášení změny v Sociální pojišťovně není nutné

Ještě minulý rok bylo změnu trvalého pobytu třeba ohlásit iv Sociální pojišťovně. To ale od 1. ledna 2021 neplatí. Začátkem roku vstoupila v platnost novela zákona o sociálním pojištění, v rámci které se povinnost pojištěnce a zaměstnavatele oznámit změnu trvalého pobytu zrušila. Sociální pojišťovna si nově vyhledává potřebné údaje sama z Registru fyzických osob. Oznamovací povinnost je již zrušena i ve vztahu ke zdravotní pojišťovně.

Na závěr zajděte ještě jednou na příslušný katastrální úřad

Tečku za splněním oznamovací povinnosti dáte na katastrálním úřadě. Ten musíte kromě žádosti o zápis vlastnického práva k dané nemovitosti navštívit ještě jednou kvůli vyznačení změny trvalého pobytu. Katastr provádí takový krok na základě žádosti o vyznačení změny trvalého pobytu. Tu mu předložíte s kopií občanského průkazu, dopisem vlastnictví a potvrzením o změně trvalého bydliště, které vám za 5eurový poplatek vydá ohlašovna.

- Advertisement -PR články
- Advertisement -udalosti

Další články autora

- Advertisement -udalosti